Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
15 marca 2009, 17:44

Upevnenie morálnych, kultúrnych a duchovných tradícií je prioritnou úlohou v dialógu cirkvi a štátu

Hlavnou úlohou dialógu medzi Ruskou pravoslávnou cirkvou, štátom a spoločnosťou by malo byť upevnenie morálnych, kultúrnych a duchovných tradícií Ruska.

Hlavnou úlohou dialógu medzi Ruskou pravoslávnou cirkvou, štátom a spoločnosťou by malo byť upevnenie morálnych, kultúrnych a duchovných tradícií Ruska. S takým vyhlásením vystúpil Predstavený Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kiril na zasadaní prezídia Štátnej Rady v ruskom meste Tula. Na schôdzke sa pod predsedníctvom ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva posúdili najdôležitejšie otázky duchovného a morálneho rozvoja, občianskeho vzdelania ruskej mládeže a takisto vzájomná súčinnosť štátnych mocenských orgánov a náboženských združení.


Dnes je potrebné zjednotiť úsilie rôznych politických, náboženských a sociálnych organizácií, aby získali ľudia najrôznejšieho veku a obzvlášť mladá generácia zdravý morálny cit a národné sebauvedomenie, vyjadril presvedčenie Predstavený ruskej pravoslávnej cirkvi. S názorom hlavy Ruského pravoslávia súhlasia aj v Moskovskom patriarcháte. Ako povedal v interview pre našu rozhlasovú stanicu kňaz Sergej Zvonarjov, dnes je téma obrody národného patriotizmu pre všetkých občanov Ruska veľmi aktuálna. Veď nie je tajomstvom, že mnohí z Rusov sa nielen nehrdia svojou Vlasťou, ale dokonca aj zle poznajú jej dejiny, kultúru a pravoslávne tradície. Z druhej strany, podotkol Sergej Zvonarjov, v súčasnej ruskej spoločnosti sa teraz pozoruje mimoriadny záujem o obrodu duchovno-morálnych historických koreňov Ruska. A preto by mal štát vynaložiť maximálne úsilie na vytvorenie radu patriotických programov, ktoré by mohli pomôcť Rusom obrátiť sa k historickej minulosti krajiny, spoznať ju a zamilovať si ju.


- Mala by sa jasne sformulovať štátna politika v oblasti patriotickej činnosti. A v rámci tohto programu by sa uskutočnil celý cyklus podujatí a opatrení, ktoré by pomohli utvrdiť patriotizmus v spoločnosti. Je to nafilmovanie a financovanie historických filmov, príprava vzdelávacích relácií a aktívnejšia práca s mládežou. Veď práve mládeži je v súčasnosti potrebné vysvetľovať tému láske k vlasti a rozprávať sa na túto tému. Zdá sa mi, že dnes sa nie celkom úplne realizuje potenciál tých skutočne patriotických síl v našej spoločnosti, ktoré by mohli štátu v tomto aspekte seriózne pomôcť.


Štát ale nemôže samostatne vyriešiť túto úlohu. A Ruská pravoslávna cirkev vynakladá už dnes rad nevyhnutných úsilí na obrodenie národného sebauvedomenia v ruskej spoločnosti, pokračuje Sergej Zvonarjov.


- V rôznych regiónoch Ruska je už rad pravoslávnych vojensko-patriotických klubov. Pri cirkvi sa zakladajú mládežnícke organizácie vojensko-patriotického zamerania. Pomáhajú dnešnej mládeži, ako jej pravoslávnej časti, tak aj tým, kto sa zatiaľ nespája s pravoslávnou vierou, vážiť si a mať rád svoju Vlasť.


Iba spoločne, vynaložiac spoločné úsilie na obrodenie historických tradícií a upevnenie kultúrno-morálnej súčasti nášho štátu, budeme môcť vyriešiť problém patriotického vzdelania a lásky k Vlasti v našej krajine. Som presvedčený, že ak sa naša Vlasť stane silnou duchom, svojimi kultúrnymi, historickými a duchovnými tradíciami, vtedy jej nebudú navyše strašné nijaké výzvy súčasného sveta. Aké by skúšky nepripravoval osud našej krajine, náš národ bude môcť vydržať v týchto skúškach, ak sa vnútorne na to pripraví a bude duchovne pevný, uzavrel Sergej Zvonarjov.  •  
    a podeliť sa