Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
11 marca 2009, 18:30

Nikolaj Gogoľ – pochopenie jeho diela

Zverejniť všetko, čo napísal Gogoľ, — každý riadok so všetkými autorskými variantmi – taký je skutočne kozmický zámysel novej úplnej zbierky diel ruského spisovateľa – klasika Nikolaja Gogoľa.

Zverejniť všetko, čo napísal Gogoľ, — každý riadok so všetkými autorskými variantmi – taký je skutočne kozmický zámysel novej úplnej zbierky diel ruského spisovateľa – klasika Nikolaja Gogoľa. Je to jubilejné vydanie venované 200 výročiu od narodenia, ktoré na základe rozhodnutia UNESCO oslavuje tento rok celý kultúrny svet. K prvému aprílu – dňu narodenia Gogoľa, vychádza ešte jeden diel 23 dielnej zbierky.


Úplnosť textov nie je jedinou dôstojnosťou zbierky. Je vybavená obrovským množstvom vedeckých komentárov, vrátane aj zahraničných slávistov. „Všetko je zamerané na to, aby bolo pochopenie Gogoľa maximálne hlboké a dôstojné spisovateľa, ktorého význam je pre ruskú literatúru rozsiahly“ – tvrdí šéfredaktor vydavateľského projektu Jurij Mann, jeden z najváženejších výskumníkov tvorby Gogoľa. Svojimi úvahami o osobnosti a tvorbe spisovateľa sa podelil v špeciálnom interview pre Hlas Ruska.


- Ťažko nazvať spisovateľa, vplyv ktorého by sa tak jednohlasne uznal ešte počas jeho života, hovorí Jurij Mann. Gogoľ si doslovne od prvej svojej knihy vybojoval titul klasika. Je takisto ťažké nazvať nejakú jednu črtu, ktorú naočkoval Gogoľ ruskej literatúre, lebo ich bolo veľa. Význam Gogoľa sa odhaľoval dlhú dobu, čo zodpovedá nekonečne zložitej podstate jeho tvorby. Každá epocha nachádzala v ňom blízke pre seba a celkovo sa po smrti Gogoľa vytvoril veľmi príznačný obrázok jeho života. Pre najbližších nástupcov Gogoľa – predstaviteľov naturálnej školy, nazývanej ináč ako gogoľovská, bolo obzvlášť dôležité zrušenie všelijakých tematických obmedzení: môže sa písať o všetkom, len aby to bolo pravdivé a talentovane. Veľký význam mal pre nich aj pohľad Gogoľa na temné stránky života. Nakoniec bol aj veľmi dôležitý humanistický pátos Gogoľa a jeho traktovanie témy takzvaného malého človeka – obete sociálnej svojvôle.


Jurij Mann zdôrazňuje, že vplyv Gogoľa na ruskú literatúru, ako aj pochopenie jeho tvorby, bol postupný a viacstupňový.


- Dlhú dobu zostávala v tieni groteskná a fantastická gogoľovská poetika, hovorí Jurij Mann. Fjodor Dostojevský 10 rokov po smrti Gogoľa zaostril tézu o grotesknej podstate jeho tvorby. Dostojevský písal o „smejúcej sa maske“ Gogoľa so strašnou silou smiechu – „so silou, ktorá sa ešte nikdy tak silne a v nijakej literatúre odvtedy, ako sa vytvárala Zem, nevyjadrila“. Na rozhraní 19 a 20 storočia vzrástla pozornosť o náboženskú podstatu gogoľovskej umeleckej mysli a o jej morálne problémy. Ruský spisovateľ sa stáva zároveň účinným faktom svetovej kultúry – podčiarkujem, nielen literatúry, ale práve kultúry v celom jej hlbokom význame, vrátane filozofickom. A myslím si, že sme ešte zďaleka nie všetko v pochopení Gogoľa odhalili – preto je to aj veľký spisovateľ.


Čo sa týka dnešného pochopenia Gogoľa, Jurij Mann vydeľuje záujem o duchovnú prózu spisovateľa. Po prvý krát sa zahrnula do novej zbierky diel. V predchádzajúcej akademickej zbierke vydanej ešte v sovietsku epochu – v roku 1952, to pravdaže nebolo. Ale duchovná próza Gogoľa je osobitou súčasťou tvorby spisovateľa, myslí si Jurij Mann a vysvetľuje pozíciu ohľadne tohto vydavateľského kolektívu.


- Duchovná próza Gogoľa – napríklad Úvahy o Božskej liturgii, si vyžaduje čo najhlbšiu pozornosť a preskúmanie. Je to podstatná časť gogoľovského dedičstva, ale treba ju chápať s tým, že pred nami je predovšetkým geniálny spisovateľ. Všetko, čo vytvoril, by malo byť premyslené v perspektíve hlbokého umeleckého procesu, ktorý predstavuje Gogoľ.


Prezieraví súčasníci Nikolaja Gogoľa v polovici 19 storočia priznávali, že dávno nebolo na svete spisovateľa, ktorý by bol tak dôležitý pre svoj národ, ako bol Gogoľ dôležitý pre Rusko. Jeho veľká sláva ako ruského klasika pretrváva aj dnes.

  •  
    a podeliť sa