Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
1 februára 2009, 18:34

Intronizácia predstaveného Ruskej pravoslávnej cirkvi

Slovami Axios! – čo znamená po grécky Dôstojný! , dnes posadili v hlavnom chráme Ruskej pravoslávnej cirkvi – Chráme Krista Spasiteľa — metropolitu Kirila na trón Patriarchu Moskovského a celého Ruska.

Slovami Axios! – čo znamená po grécky Dôstojný! , dnes posadili v hlavnom chráme Ruskej pravoslávnej cirkvi – Chráme Krista Spasiteľa — metropolitu Kirila na trón Patriarchu Moskovského a celého Ruska. Ruská pravoslávna cirkev tým samým získala XVI. Predstaveného zvoleného na Miestnom Koncile po smrti patriarchu Alexija druhého.


Intronizácia prebehla počas božskej liturgie a sprevádzalo ju oblečenie do cirkevného rúcha novozvoleného Patriarchu a odovzdanie mu symbolov moci Patriarchu. Na ceremónii sa zúčastnili predstavitelia bratských pravoslávnych cirkví. Bol medzi nimi hlava Alexandrijského patriarchátu Fjodor a takisto najvyšší hierarchovia Jeruzalemskej, Antiochijskej a Českej cirkvi, ako aj pravoslávnej cirkvi v Amerike. Na intronizácii sa zúčastnil aj prezident RF Dmitrij Medvedev a predseda vlády Vladimír Putin.


Patriarchovi Kirilovi odovzdali počas osláv palicu prvého metropolitu Moskovského Petra, ktorý slúžil začiatkom 14 storočia, kedy sa Moskva stala rezidenciou Ruskej pravoslávnej cirkvi a stala sa metropolou. Tým samým sa potvrdilo jeho nástupníctvo.


Patriarcha Kiril vo svojom vystúpení k prítomným v chráme Krista Spasiteľa obzvlášť zdôraznil dôležitosť dialógu štátu a cirkvi na základe ústavy pomáhajúcej naladiť v spoločnosti mier a zhodu.


- Patriarcha nemá právo na nijaký súkromný život a osobné veci. Sám a celý jeho život úplne patrí Bohu a Cirkvi, povedal Kiril vo svojich prvých slovách na poste Patriarchu. Pán položil na plecia Patriarchu ťažký kríž a jeho nesenie si vyžaduje úplné oddanie a zasvätenie tejto službe, na ktorú ho povolali dnes počas nastúpenia na trón patriarchu.


Prezident Dmitrij Medvedev vo svojom blahoželaní Patriarchovi podotkol, že intronizácia odhaľuje novú epochu v rozvoji pravoslávia a vytvára nové podmienky pre plnohodnotný a solidárny dialóg medzi ruskou pravoslávnou cirkvou a štátom:


- Vaša služba je skutočne mimoriadne ťažký a veľký kríž, obrátil sa Medvedev na Patriarcha Kirila. A hrdinský čin služby na tomto postu, ktorý sa prejavil v ruských dejinách predtým, svedčil o výnimočne pozornom a osobitom vzťahu Patriarchu ku svojmu národu a o jeho ochrane počas ťažkých a niekedy aj tragických okolností. A dnes, kedy sa Rusko rozvíja a kedy je svet taký istý rozporný, ako aj pred mnohými storočiami, taká spolupráca medzi štátom a Ruskou pravoslávnou cirkvou bude určite žiadaná. Rusko je zložitý štát, kde žijú ľudia rôznych národov a vyznania. V tomto zmysle je misia Patriarchu osobitá, zdôraznil prezident.


Kiril slúžil pred svojim zvolením na post Patriarchu ako metropolita Smolenský a Kaliningradský a riadil Oddelenie zahraničných cirkevných stykov Moskovského Patriarchátu. Vďaka tomu ho vo svete veľmi dobre poznajú. Kiril sa aktívne zúčastnil na zjednotení Ruskej pravoslávnej cirkvi a Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí. Medzi jeho zásluhy patrí aj rozvoj dialógu s katolíckou cirkvou. Nový Patriarcha má 62 rokov , už 40 rokov je mníchom a úplne sa oddal službe pravoslávnej cirkvi.  •  
    a podeliť sa