Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
20 januára 2009, 17:52

Metropolita Kyjevský a celej Ukrajiny Vladimír vystupuje za jednotu ruského pravoslávia

Vedúci oddelenia Ukrajiny Inštitútu krajín SNŠ Kiril Frolov nazval ako historický hrdinský čin odmietnutie metropolitu Kyjevského a celého Ruska Vladimíra, navrhnúť svoju kandidatúru na post patriarchu.

Vedúci oddelenia Ukrajiny Inštitútu krajín SNŠ Kiril Frolov nazval ako historický hrdinský čin odmietnutie metropolitu Kyjevského a celého Ruska Vladimíra, navrhnúť svoju kandidatúru na post patriarchu. Šestnásty patriarcha Ruskej Pravoslávnej cirkvi by sa mal zvoliť na Miestnom koncile, ktorý sa v ruskej metropole uskutoční od 27. do 29. januára. Ale ešte dlho pred Koncilom nazývali metropolitu Vladimíra za jedného z najreálnejších uchádzačov o post Patriarchu.


Ruský expert si myslí, že odmietnutie metropolitu Vladimíra má v mnohom politické pozadie. Politická elita Ukrajiny na čele s prezidentom Viktorom Juščenkom sa snaží podriadiť si cirkev a robí všetko možné, aby oddialila ukrajinskú pravoslávnu cirkev od moskovského patriarchátu. V krajine sú dnes napríklad tri pravoslávne organizácie, ale iba jedna z nich – Ukrajinská Pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu je kanonická a uznávajú ju iné miestne svetové cirkvi. Dve ostatné sú odštiepenci a nielen žiadajú autokefálie od Ruského pravoslávia, ale sú dokonca aj pripravené prejsť pod jurisdikciu Carihradského patriarchátu.


Toto leto sa teraz už zosnulému Patriarchovi Moskovskému a celého Ruska Alexijovi druhému podarilo v rámci 1020 jubilea pokrstenia Ruska, ktoré sa rozsiahle oslavovalo v Kyjeve, zabrániť rozkolu medzi cirkvami. Na Ukrajine sa zišiel s Patriarchom Carihradským Bartolomojemom Prvým a obaja vysokí predstavení sa dohodli nerozdeliť Ukrajinské pravoslávie. Ale po smrti Alexija Druhého 5. decembra 2008, sa politická elita Ukrajiny znovu rozhodla vybojovať autokefáliu pravoslávia v krajine. Ukrajinskí mocenskí predstavitelia si na svoje politické manipulácie zvolili Miestny koncil, na ktorom sa má zvoliť nový Patriarcha Moskovský a celého Ruska, — je presvedčený Kiril Frolov.


- Súčasná politická elita sa pozerá na cirkev ako na svoju otrokyňu, ktorá by mala plniť všetky jej rozmary a nič za to nedostávať. Ale obrátilo sa to proti nej. Vladimír zabránil jej plánom a odmietol vytýčiť svoju kandidatúru na post Patriarchu Moskovského a celého Ruska. Okrem toho ani namiesto seba za Ukrajinu nenavrhol nikoho. Tak sa zabránilo plánu ukrajinských mocenských predstaviteľov navrhnúť spoločného ukrajinského kandidáta na post Patriarchu Moskovského a Celého Ruska. Pretože ak by ho nezvolili, mocenskí predstavitelia krajiny by to predstavili ako urážku. V súčasnosti teda ukrajinského kandidáta niet. A zvolenie Patriarchu Moskovského a celého Ruska nevyvolá v Ukrajinskej cirkvi Moskovského patriarchátu nijaké urážky.


Kiril Frolov je presvedčený, že keď odmietol metropolita Vladimír navrhnúť svoju kandidatúru na post patriarchu, nielen že nechcel byť bábkou v politických hrách, ale sa aj pokúsil zachovať jednotu Ruského pravoslávia na Ukrajine a zabránil tak rozkolu, s ktorým tak dnes počíta politická elita v Kyjeve. 


 — Ukrajinskí cirkevní predstavitelia chápu, že patriarcha by sa nemal voliť podľa príznaku komunity alebo etnickému príznaku, ale podľa príznaku historickej úlohy Ruskej Pravoslávnej cirkvi. Touto historickou úlohou je zachovanie a rozšírenie historického Ruska a návrat do lona pravoslávia celého nášho národu. Je to globálne misionárstvo ako vo vnútri krajiny, tak aj na medzinárodnej scéne, rovnoprávny a nie podriadený dialóg so svetovými náboženstvami, aby tieto hodnotili Ruskú pravoslávnu cirkev ako vplyvnú svetovú silu a nie ako miestne etnické náboženstvo.


V súčasnosti budúcnosť Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v mnohom závisí od toho, kto bude Najvyšším Predstaveným ruského pravoslávia. Ale odmietnutie metropolitu Vladimíra poskytuje všetky predpoklady dúfať, že Vladimír sa rozhodol do konca posvätiť svoju činnosť službe svojej cirkvi a svojmu národu a robí všetko možné, aby zabránil rozkolu vo vnútri cirkvi, — uzavrel Kiril Frolov.

  •  
    a podeliť sa