Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 decembra 2008, 18:13

Budúcnosť medzinárodného rozhlasového vysielania spočíva v rozvoji multimediálnych technológií

Budúcnosť medzinárodného rozhlasového vysielania spočíva v rozvoji multimediálnych technológií.

Budúcnosť medzinárodného rozhlasového vysielania spočíva v rozvoji multimediálnych technológií. Dnes môže auditórium rôznych krajín vďaka zavedeniu moderných technológií – INTERNETU a takisto digitálneho vysielania nielen počúvať rozhlas a zúčastniť sa na tvorbe relácií, ale dokonca aj dostávať video-kontekt. Takú tendenciu zdôraznili účastníci dnešnej medzinárodnej konferencie rozhlasových spoločností v Moskve, organizovanej Hlasom Ruska.


Účastníci fóra, na ktorom sa zišli odborníci medzinárodného rozhlasového vysielania z vyše desiatky štátov, spájajú budúci rozvoj zahraničného vysielania s prechodom na nový servis a formát. Je to celé multimediálne spektrum podania informácie a internetové vysielanie vo video-formáte a takisto aj interaktívne kontakty s auditóriom. Úloha rozhlasového vysielania adresovaného poslucháčom zahraničným štátom v súčasnom svete neustále rastie. A jeho význam v obohatení informačnej palety sa ťažko dá prehodnotiť. Predseda rozhlasovej stanice Hlas Ruska Andrej Bystrický zdôraznil, že pred zahraničným vysielaním dnes stojí seriózna výzva – zodpovedať požiadavkám súčasného rozsiahleho a rôznorodého medzinárodného auditória.


- Vec spočíva v tom, že z jednej strany sa stretávame s veľkou a povedal by som veľmi serióznou intelektuálnou výzvou. Jedným z cieľov tejto konferencie je odpovedať na ňu. Ide o to, čo je to vlastne také rozhlasové vysielanie a ako sa transformuje. Nie veľmi chápeme, aké je dnes zloženie auditória, ako sa počúva rozhlas a ako sa chápe. Som hlboko presvedčený o tom, že prieskumy v tejto oblasti nestačia a zdá sa mi, že intelektuálna výzva, ktorá dnes stojí pred nami pre pochopenie rozhlasu, je veľmi, veľmi seriózna. To je jeden aspekt. Chcel by som takisto zdôrazniť, že nehladiac na to, že svet sa globalizuje a zjednocuje, v skutočnosti súčasné technológie v značnej miere nielen zjednocujú, ale aj zároveň rozdeľujú a segmentujú auditórium, delia ho na jednotlivé fragmenty slabo medzi sebou prepojené. Je to jeden z problémov súčasného rozhlasového vysielania.


Medzinárodný rozhlas v tradičnom formáte už nemôže zodpovedať rozvoju epochy a dynamickým obnovám informačných technológií, zdôrazňuje riaditeľ ruskej služby Medzinárodného rozhlasu Číny Faň Binbin a pokračuje:


- Myslím si, že treba sústrediť úsilie a samým sa reorganizovať, ako aj nájsť novú cestu rozvoja. Jednoformátny druh práce nie je schopný konkurovať mnohokanálovému, vysoko rýchlostnému a vysoko efektívnemu súčasnému druhu prenosu informácie. Nebadateľne sa k nám priblížila nová mediálna epocha, typickou osobitosťou ktorej sú neustále sa obnovujúce technológie. A zároveň sa konštatovala tendencia neustáleho zníženia rozsahu nášho tradičného vysielania na krátkych a stredných vlnách, kedy počet poslucháčov práve rozhlasu a počet listov od nich každý rok padal. Bola to skutočná veľmi seriózna výzva pre nás všetkých a pracovníkov rozhlasového vysielania, ale zároveň nám to odhalilo aj nové možnosti rozvoja.


Dnes tradičné rozhlasové masmédiá svetového rozsahu aktívne hľadajú komplexné obnovenie. V Rusku sú dnes všetky najnovšie technické možnosti pre rozvoj rozhlasového vysielania pre zahraničné auditórium, ktoré a to treba povedať, prejavuje veľký záujem o život v Rusku. V tejto súvislosti sa môže s presvedčením povedať, že vysielať do zahraničia sa nikdy neprestane. Zahraničné vysielanie čaká iba rozkvet.


  •  
    a podeliť sa