Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
6 decembra 2008, 19:37

Posvätná Synoda Ruskej pravoslávnej cirkvi nazvala meno nástupcu Patriarchu

Posvätná Synoda Ruskej pravoslávnej cirkvi nazvala meno nástupcu Patriarchu

Na mimoriadnom zasadaní Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorý sa iba pred chvíľou zavŕšil v súvislosti s úmrtím Alexija Druhého, sa nazvalo meno miestodržiteľa Patriarchu. Stal sa ním metropolita Smolenský a Kaliningradský Kiril.

Na mimoriadnom zasadaní Posvätnej synody Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorý sa iba pred chvíľou zavŕšil v súvislosti s úmrtím Alexija Druhého, sa nazvalo meno miestodržiteľa Patriarchu. Stal sa ním metropolita Smolenský a Kaliningradský Kiril.


Meno metropolitu Kirila je dnes dobre známe nielen v Rusku, ale aj na celom svete. Súčasný vedúci Oddelenia zahraničných cirkevných stykov začal svoju cestu ako duchovný v roku 1965. Práve vtedy mladý technik a kartograf Vladimír Gunďajev postúpil do Leningradského duchovného semináru. O štyri roky sa stal mníchom a prijal meno Kiril.


Ako Doktor bohoslovia, predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi pri svetovej rade cirkví v Ženeve a dobrý politik a rečník, sa zúčastnil na mnohých medzinárodných konferenciách a podujatiach medzi konfesiami. Metropolita Kiril je jeden z aktívnych účastníkov procesu zjednotenia Ruskej pravoslávnej cirkvi a Ruskej exilovej cirkvi, ktorej dokument o kanonickej komunikácii sa podpísal v máji minulého roka.


Za roky svojej služby navštívil skoro všetky pravoslávne misie na svete a tým samým zjednotil v pravoslávnej viere ruský národ v zahraničí. Uchovanie ruského pravoslávia a ruského sveta je prioritnou úlohou našej cirkvi, — hovoril Hlasu Ruska nový nástupca Alexija Druhého metropolita Kiril:


- Zachovanie jednoty našej Cirkvi je úlohou veľkého významu a obrovského rozsahu. Ide o uchovanie jednoty toho duchovného a kultúrneho sveta, ktorý sa môže nazvať ako ruský svet. Nie v etnickom zmysle slova, ale v historickom. A tento pojem je nielen cirkevný, ale aj kultúrny a dokonca by som povedal, že aj geopolitický.


Metropolita Kiril trval spoločne s patriarchom Moskovským a celého Ruska Alexijom druhým, na rozvoji dialógu Ruského pravoslávia s inými konfesiami a náboženstvami nielen Ruska, ale aj celého sveta. Neraz sa zišiel s Pápežom Rímsko-katolíckej cirkvi Benediktom XVI. Na každej schôdzke sa posudzovali a riešili najzložitejšie otázky, ktoré dnes stoja pred kresťanskými cirkvami a ich prívržencami. Pre naše cirkvi nastúpila zložitá doba a preto by sme mali byť tým viac spolu, — je presvedčený metropolita Kiril.


- Pozorujú sa dobré kroky z oboch strán a daj Boh, aby to priviedlo k zlepšeniu dialógu medzi našimi cirkvami. Máme spoločné základné morálne a duchovné hodnoty. V tejto otázke sa nerozdeľujeme. A je dôležité, aby dnes našli naše dve duchovné sily – Ruská pravoslávna cirkev a Rímsko-katolícka cirkev možnosť, hovoriť so svetom zhodne.


Metropolita Kiril bude riadiť Ruskú cirkev až do oficiálnych volieb jej Predstaveného. Na základe kanónov ruského pravoslávia, nového prvého hierarchu Ruskej pravoslávnej cirkvi by mali zvoliť do pol roka na Spoločnom Koncile. Dátum Koncilu bude známy po pohrebe Alexija druhého, ktorý sa uskutoční 9. decembra v utorok v Bohojavlenskom katedrálnom chráme v Moskve.  •  
    a podeliť sa